Tum tu bas Lashain Uthanay ke liye Zinda ho

Tum tu bas Lashain Uthanay ke liye Zinda ho